Θέση «Λέσχης Ανδρίων» σχετικά με την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην Άνδρο.

2020-03-20

Πρακτικό Δ.Σ. Υπ' Αριθ. 2/2020 - Θέμα 1 με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2020

Η «Λέσχη Ανδρίων - Andrion Club», αναγνωρίζοντας κατ' αρχάς ότι, 

αφ' ενός μεν η ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο ζήτημα δεν περιλαμβάνεται τυπικά στους καταστατικούς της σκοπούς, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν ότι ιστορικά ως κοινωνικό σωματείο έχει παρέμβει ενεργά σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Άνδρου, 

αφ' ετέρου δε ότι η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Άνδρο θα επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον, την πολιτιστική - αρχιτεκτονική κληρονομία και την φυσιογνωμία του νησιού μας, καθώς και την οικονομία του, και λαμβάνοντας υπόψιν την γνωμοδοτική συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών της που ανταποκρίθηκαν αποφασίζει,

Nα στηρίξει τον Δήμο Άνδρου και να συνταχθεί με το περιεχόμενο της υπ' αριθμό 278/2019 απόφασής του η οποία επίσης συντάσσεται με την απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Αρ. Απόφασης 154/2019) που αναφέρουν τα κάτωθι:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να ανασταλούν οι οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.»

Το Δ.Σ. της Λέσχη Ανδρίων

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε