Παραχώρηση Εντευκτηρίου

Διαδικασία Παραχώρηση Χρήσης Εντευκτηρίου Λέσχης Ανδρίων

Η Παραχώρηση χρήσης του χώρου της Λέσχης Ανδρίων μπορεί να γίνει μετά από αίτηση κάποιου μέλους της «Λέσχης Ανδρίων» που αναλαμβάνει και την ευθύνη της τήρησης του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της «Λέσχης Ανδρίων» κατά την διάρκεια της παραχώρησης του χώρου.

Οι μόνες εκδηλώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση δωρεάς προς την Λέσχης Ανδρίων για την χρήση του εντευκτηρίου της είναι αυτές που η «Λέσχη Ανδρίων» είναι οργανωτής ή συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ή είναι κάλεσμα για την κηδεία ή το μνημόσυνο κάποιου μέλους της Λέσχης Ανδρίων. Στις παραπάνω εκδηλώσεις την ευθύνη της τήρησης του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της «Λέσχης Ανδρίων» κατά την διάρκεια της παραχώρησης του χώρου την έχει το μέλος του Δ.Σ. και έφορος εκδηλώσεων αντικαθιστάμενος από κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. ή μέλους της Λέσχης Ανδρίων.

Εντός της Λέσχης Ανδρίων απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα.

Προϋποθέσεις για την Παραχώρηση Χρήσης Εντευκτηρίου Λέσχης Ανδρίων:

  1. Ο αιτών/ουσα να είναι μέλος της Λέσχης Ανδρίων ή να είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης η Λέσχη Ανδρίων.
  2. Η εκδήλωση να ενισχύει τους σκοπούς της Λέσχης Ανδρίων και την κοινωνική συνοχή.
  3. Να έχει δικαίωμα να παραστεί στην εκδήλωση οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων δωρεάν.
  4. Να είναι παρόν στην εκδήλωση τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Λέσχης Ανδρίων, το οποίο έχει και την ευθύνη του χώρου.
  5. Να αξιοποιηθούν σε κάποιο βαθμό οι υπηρεσίες του Αριστοτέλη Αστρά και καφενείου «Μπόνης».

Η Διαδικασία Παραχώρησης Χρήσης Εντευκτηρίου Λέσχης:

  1. Συμπλήρωση «Αίτησης Παραχώρησης Χρήσης Εντευκτηρίου Λέσχης».
  2. Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης στο Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων προς έγκριση.
  3. Απάντηση από την Λέσχη Ανδρίων σχετικά με την έγκριση της αίτησης.
  4. Κατάθεση από τον/την αιτών/ούσα της δωρεάς προς τη Λέσχης Ανδρίων για την Χρήση του εντευκτηρίου. Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό τραπέζης της Λέσχης Ανδρίων, είτε με κατάθεση στην Τράπεζα, ή με μετρητά στη ταμία της Λέσχης Ντορίνα Αμωράτη. Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρεται το όνομα προσώπου ή νομικής οντότητας που αναφέρεται στην αίτηση και την ημερομηνία χρήσης. Το αποδεικτικό της κατάθεσης παρακαλείτε να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Λέσχης Ανδρίων: info@andrionclub.gr.

Το ελάχιστο προτεινόμενο ποσό για την χρήση της αίθουσας παιγνίων είναι 30€, της αίθουσας σαλονιού 40€, και του συνολικού χώρου 50€ για μια διάρκεια τριών (3ων) ωρών.

Κάθε ένας ο οποίος εισέρχεται στο χώρο της Λέσχης Ανδρίων αποδέχεται, σέβεται και τηρεί το καταστατικό της Λέσχης Ανδρίων και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Ο αιτών/ουσα της Χρήση του Εντευκτηρίου Λέσχης Ανδρίων έχει την ευθύνη των καλεσμένων του ως προς τον χώρο της Λέσχης Ανδρίων.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί «Λέσχης Ανδρίων» για συνδρομές και δωρεές:


Εθνική Τράπεζα Ελλάδος - National Bank of Greece

IBAN: GR0601103130000031329605914

BIC: ETHNGRAA 


ALPHA BANK

IBAN: GR92 0140 6220 6220 0200 2006 633

BIC: CRBAGRAA


EUROBANK

IBAN:GR7502604250000910200206480

BIC: ERBKGRAA


PIRAEUS BANK - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR2701713650006365145630380

BIC: PIRBGRAA


Αίτηση Παραχώρησης Χρήσης Εντευκτηρίου

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε