Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση της «Λέσχης Ανδρίων» για την ενημέρωση των Μελών, Παρατηρητών, και Φίλων της «Λέσχης Ανδρίων», σχετικά με τον απολογισμό δράσεων και της οικονομικής χρήσης για το 4ο τρίμηνο του 2018 και ολόκληρο το 2019.

Η «Λέσχη Ανδρίων - Andrion Club» επιλέχθηκε ως ένα από τα εξεταστικά κέντρα για την πρώτη φάση του «Out of the Box Challenge» (https://challenge.charismatheia.edu.gr/) που οργανώνει η «Χαρισμάθεια» (https://charismatheia.edu.gr/) που θα λάβει χώρα το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στο χώρο της «Λέσχης Ανδρίων» και απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού.