Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Νοεμβρίου, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Όμιλος «Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών» για μαθητές στη «Λέσχη Ανδρίων».

2019-11-19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Όμιλος «Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών»
για μαθητές στη «Λέσχη Ανδρίων».

Ενημέρωση Ανδριακού Κοινού - Σάββατο 23/11/2019 19:00
Ενημέρωση Μαθητών - Κυριακή 24/11/2019 17:00

Σύμφωνα με τον τρίτο πυλώνα της στρατηγικής της «Λέσχης Ανδρίων», που αφορά το μέλλον της κοινωνίας της Άνδρου με την επένδυση στην νεότερη γενιά μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αναπτύσσουν δεξιότητες προς μια ισχυρή κοινωνία πολιτών, η «Λέσχη Ανδρίων - Andrion Club», ξεκινά όμιλο «Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών».

Το «Model United Nations» (MUN), είναι ένα από τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, στο οποίο οι μαθητές παίρνουν τον ρόλο διπλωμάτη και εκπροσωπούν μια ξένη χώρα σε ένα τριήμερο συνέδριο, που πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Στην προετοιμασία αλλά και στο συνέδριο οι μαθητές μαθαίνουν για τα Όργανα του ΟΗΕ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ερευνούν, αντιπαρατίθενται και επιλύουν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Ο «Όμιλος MUN - MUN CLUB» θα λειτουργήσει με την υποστήριξη του «Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Αδαμαντία Βασιλοπούλου"» και της «Ερευνητική Παιδαγωγική Ομάδα "Σείριος" / "Sirius" Pedagogical Team». Η προσφορά των καθηγητών-μεντόρων είναι εθελούσια.