Δελτίο τύπου: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ»

2020-03-07

Στο πλαίσιο του έργου LIFE Andros Park, η MOm - Monachus monachus (Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής φώκιας), πραγματοποίησε στη «Λέσχη Ανδρίων - Andrion Club» στις 6 Μαρτίου 2020, ενημέρωση προς τους φορείς της Άνδρου με τίτλο «Επιχείρηση - Διάσωση Μεσογειακής Φώκιας».

Στις 7 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για το παραπάνω θέμα ανοιχτό στο κοινό της Άνδρου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στο Δημαρχείο Άνδρου. Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων αλλά και των πολιτών σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν, σε περίπτωση που συναντήσουν μια φώκια που χρειάζεται βοήθεια. Η ομάδα διάσωσης της MOm θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση στους ενδιαφερόμενους πάνω στις τεχνικές διάσωσης θαλασσίων θηλαστικών και ιδιαίτερα της Μεσογειακής φώκιας. Το πρακτικό κομμάτι του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στην παραλία στο Παραπόρτι.

Η «Λέσχη Ανδρίων - Andrion Club» με στόχο να συνεισφέρει στην επιτυχία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs) και βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας προς όφελος της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντός μας, αναπτύσσει Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Helmepa - Hellenic Marine Environment Protection Association (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) https://helmepa.gr/. Η Helmepa - Hellenic Marine Environment Protection Association είναι αναγνωρισμένος Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός από τον ΟΗΕ σε Θέματα Θαλασσών και Δίκαιου της Θάλασσας, και στηρίζεται από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα.